Aktivity

Sportovní činnost jednoty Pozořice se ubírá několika směry. V první řadě se snažíme nabídnout cvičení široké veřejnosti (aerobik, posilovna, cvičení dětí atd.) a poskytnou příjemné prostředí i jiným organizacím a institucím, které nabízejí sportovní vyžití pro "všechny" (rehabilitační cvičení atd.).

Dalším okruhem naší sportovní činnosti je účast ve svazových soutěžích - volejbal. V současné době nás zastupují dvě družstva - muži a ženy.

Třetím důležitým bodem, který se týká sportu, je setkávání se při sportovních aktivitách v Orlu. Pravidelně se účastníme volejbalových mistrovství, plaveckých a běžeckých závodů, aerobikových soutěží apod.

Dále se podílíme na několika veřejných sportovních akcích pro děti v naší obci.

Naše jednota se nezaměřuje pouze na sport. Od roku 2011 vedeme děti prostřednictvím národopisného souboru Orlík k lásce k lidovým písním a tancům. Mládež se pak pravidelně schází v Orelské chase vod Pozořic. Mladší i starší pravidelně vystupují se svými programy při různých významných příležitostech.